Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Openbare ruimte fleche Inrichting tunnels onder spoorverbinding en tunnel SInt-Lazarus
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Inrichting tunnels onder spoorverbinding en tunnel SInt-Lazarus

Inrichting tunnels onder spoorverbinding en tunnel SInt-Lazarus
  • De inrichting van de verschillende tunnels verbeteren door ingrepen op het gebied van programma, artistieke aankleding en verlichting
  • De overeenkomsten opstellen voor het beheer en onderhoud van alle tunnels