Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2023 fleche Openbare ruimte
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Openbare ruimte

  • De inrichting van de verschillende tunnels verbeteren door ingrepen op het gebied van programma, artistieke aankleding en verlichting
  • De overeenkomsten opstellen voor het beheer en onderhoud van alle tunnels.

Situatie vandaag

De algemene toestand van de tunnels, met in het bijzonder de verlichting, de netheid en het feit dat fietsers en voetgangers hier lang niet de enige weggebruikers zijn, maakt de tunnels onder de Noord-Zuidverbinding tot een onaangename plek voor de zwakke weggebruiker.

Er werden verschillende projecten uitgewerkt voor de tunnels. Het project ‘Men Street’ uit 2007 voor de Rogierpassage omvatte een herinrichting van deze tunnel met handelspanden die voor nieuw leven moesten zorgen. Het experiment sloeg echter niet aan en de handelspanden staan vandaag leeg.

De bestratingen in de Gineste-, Brabant- en Noordtunnel werden getekend door het bureau Bas Smets in het kader van een project voor de aanleg van de Sint-Lazaruslaan (wijkcontract ‘Middaglijn’). Voor de tunnels van Schaarbeek werden studies gemaakt in het kader van het duurzaam wijkcontract ‘Koningin - Vooruitgang en/of voor projecten rond kunst en verlichting. Sommige vergunningsaanvragen zijn bijna een feit terwijl andere projecten weer opgestart moeten worden.

Het doortrekken van de Rogierstraat dwars doorheen de spoorwegberm is een op te starten project van dit SVC en moet bij de realisatie ervan dezelfde coördinatie krijgen als de andere tunnels van deze projectfiche.

Doelstellingen en belang van de SVC-dimensie

Terwijl de NZ-verbinding een fysieke barrière vormt in het Brussels gewest en nog meer in deze SVC-perimeter, nodigen de tunnels niet uit tot een frequent gebruik ervan. Zij kunnen alleen een meerwaarde bieden voor het gewest als bij de inrichting ervan vertrokken wordt van een gemeenschappelijke, samenhangende visie.

Het uitwerken van projecten voor deze tunnels is van primordiaal belang voor het gewest als men dit gebied wil ontsluiten. Een duurzame sanering van het geheel is aangewezen, waarbij één gewestelijke actor instaat voor het beheer, het onderhoud en de animatie van dit gebied. Het is overigens belangrijk te bepalen wie hier de wegbeheerders zijn en wie de opdrachtgevers en de verantwoordelijken voor het onderhoud zullen zijn.