Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Openbare ruimte
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Openbare ruimte

De algemene coördinatie van de stadsvernieuwingscontracten (SVC) wordt verzekerd door het gewest, de operationele uitvoering groepeert de gewestelijke en gemeentelijke operatoren en dit in functie van meer bepaald:

 • de geografische ligging van de operaties en de specialisering van sommige operatoren (Brussel Mobiliteit, MIVB, Leefmilieu Brussel, CityDev, BGHM, SISP, …)
 • maar ook om bijvoorbeeld de obstakels gerelateerd aan de grenzen van het gemeentelijk grondgebied te overwinnen.

De doelstellingen van de herwaardering van de openbare ruimten:

 • het verbeteren van de gezelligheid,
 • het verbeteren van de mobiliteit en het comfort voor de voetgangers,
 • het creëren van groene ruimte,
 • het verbeteren van het netwerk en de verbindingen tussen wijken.

hieronder de lijst van de huisvesting- en infrastructuuroperaties gepland in het SVC Brabant | Noord | Sint-Lazarus:
Let wel, de belangrijkste interventies hebben betrekking op de taluds en tunnels van de spoorwegen, het Koninginneplein en haar naaste omgeving:

 • de inrichting van de Sint-Lazaruslaan (Sint-Joost-ten-Noode),
 • de inrichting van de tunnels onder de spoorverbinding en de Sint-Lazarus tunnel (Sint-Joost-ten-Noode, Schaarbeek, Brussel Mobiliteit),
 • het pilootproject voor de inrichting en het beheer van de spoorwegbermen (Leefmilieu Brussel),
 • het beheer en verbetering van de mobiliteit (Brussel Mobiliteit),
 • de inrichting van het Koninginneplein en haar omgeving (Brussel Mobiliteit),
 • de verlichting van de wijk (Brussel Mobiliteit).

Volledig programma

Lees meer

Inrichting tunnels onder spoorverbinding en tunnel SInt-Lazarus

Inrichting tunnels onder spoorverbinding en tunnel SInt-Lazarus Lees meer