Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2023 fleche News fleche Participatief budget | Mei 2021
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Participatief budget | Mei 2021

De projecten zijn geselecteerd!

Begin mei 2021 werd een projectoproep gelanceerd om de inwoners van de wijk Brabant-Nord-Saint-Lazare uit te nodigen om een ​​project voor hun wijk voor te stellen.

Op 14 juni 2021 om 18.00 uur kwam de jury bijeen om de projecten te selecteren. Bekijk ze hieronder:

Participatief budget | Mei 2021

De projecten - mei 2021

Project ter bevordering van sociale integratie
Dit project wordt ingediend door de vzw Culture-elles en wil ondersteuningscursussen aanbieden voor volwassenen uit de Brabant-Noord-Sint Lazaruswijk . Van taalcursussen tot informaticalesssen, elke bruikbare tool om relaties op te bouwen en nuttige kennis te ontwikkelen voor emancipatie bijvoorbeeld, of om een job te zoeken.

Blikken op Schaarbeek
Tessel en Maria willen ons meenemen op een reis door de wijk door de ogen van vrouwen. De vrouwen worden uitgenodigd om met wegwerpcamera’s te tonen wat hen intrigeert, interesseert, aangaat. Deze beelden bieden ons, naast het tonen van de poëzie van de wijk, ook de gelegenheid om het concept “kunst” een nieuwe definitie te geven. Na dit werk van co-creatie zal ook een stadstentoonstelling worden voorgesteld in de uitstalramen van de vzw De kriekelaar.

Kino-Stories Schaarbeek
Fabio en Sofia stellen voor om de wijk kleur te geven door de film in de kijker te zetten en de visies die het uitdraagt. Onze projectdragers hebben zich bij het bedenken van hun project gefocust op de Balkan tijdens en na de communistische dictatuur. Om de voorziene vertoningen voor iedereen toegankelijk te maken, dienen er vertalingen voorzien te worden. De Kino-Stories Schaarbeek wil ook een verzamelplaats zijn om te debatteren en te delen, om banden te smeden van overeenkomsten en gemeenschappelijke interesses tussen de bewoners en gebruikers van de wijk.

Surrealistische kunst
Karel, Teun & Maarten willen eer bewijzen aan de surrealistische kunst. Via een tentoonstelling van René Magritte als oud-bewoners van Schaarbeek, willen 3 kunststudenten de open en verwaarloosde ruimten van de wijk bezetten en deze ter beschikking stellen van plaatselijke kunstenaars. De tentoonstellingsplaats zal ook een anker- en ontmoetingspunt vormen in de wijk.

De blinde gevels in de Olivierstraat
Het wijkcomité l’Olivier wenst opnieuw kleur te geven aan haar straat. De straat vormt met haar 14 blinde gevels een echt speelterrein voor artistieke expressie. De bewoners van deze straat, die grenst aan de Haachtsesteenweg, willen via dit samenwerkingsproject de in de straat goed vertegenwoordigde art déco in het licht stellen. Te beginnen met de hoek waar het standbeeld staat van Nas Redine op zijn ezel, zou de l’Olivierstraat vele toeristen naar ons klein Anatolië kunnen lokken.

Er op uit met de fiets
De vzw Cultures-elles wenst verschillende fietsinitiaties te organiseren voor een groep vrouwen uit de wijk. Het idee is om de emancipatie via de fiets te promoten door middel van uitstappen naar verschillende parken en bossen. Na de fietsactiviteiten zal een BMX spectakel georganiseerd worden om deze discipline bij het grote publiek te introduceren.

Kunst in al zijn vormen
In een activiteitscyclus van 1 jaar wil de vzw Cultures-elles elke maand een kunstvorm in het licht stellen. Deze activiteiten zullen openstaan voor de scholen en verenigingen van de wijk. De projectdraagsters zetten in op emancipatie van jonge en oudere deelnemers van de workshops via kunst en het openen van nieuwe horizonten.

Moestuin Queen Green
In eerste instantie willen we een infobord maken voor het project van de moestuin en de compost. Daarnaast willen we het komende (school)jaar een aantal tuinfeesten organiseren met diverse animaties. Het project houdt rekening met eventueel onderhoud en herstellingen van infrastructuur.

Infos : Marine Firmani, T. 02 213 00 00 of mfirmani@renovas.be