Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Sociale cohesie fleche Campus 1030
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Campus 1030

Met dit project wil RenovaS beantwoorden aan de sterk aanwezige studentenfunctie in de Koninginnewijk. Met 4 hoger onderwijsinstellingen, zijn er immers 5000 studenten en ongeveer 1000 docenten die dagelijks de buurt bezoeken maar nauwelijks geïntegreerd zijn in het buurtweefsel.

Atelier participatif - Living Reine 2018

Om tegemoet te komen aan het thema“integratie van de jongeren in de wijk”, zet RenovaS het project Campus 1030 op touw met als algemene doelstellingen:

  • het versterken van de dynamiek tussen deze 4 hoger onderwijsinstellingen,
  • een interactie creëren tussen deze instellingen en de wijk.

Vanuit dit perspectief zullen verschillende acties in de Koninginnewijk worden opgezet. Deze worden gecoördineerd door RenovaS in samenwerking met deze 4 scholen.
De acties zijn gericht op:

  • * de verbetering van het wijkleven: samenwerking tussen de actoren van de verschillende domeinen (onderwijs, sport, welzijn, cultuur, …) met als doel gemeenschappelijke acties op te zetten die studenten en burgers samenbrengen.
  • Het mobiliseren van de actoren en de bouw van gedragen projecten in de wijk: de herinrichting van het Koninginneplein en de bouw van een studentenpool als een hefboom om alle actoren te mobiliseren en een sterk participatieproces op te zetten.

Dit kan gaan om samenwerkingen in het kader van lessen, het promoten van stages en vrijwilligerswerk, de deelname aan evenementen, …
Op die manier leren de studenten de buurt en zijn organisaties beter kennen en ontdekt de buurt op zijn beurt de kennis en kunde van de studenten.

De dynamiek die ontwikkeld wordt binnen de acties van Campus 1030 wordt op termijn gematerialiseerd in het toekomstige publieke gebouw op het Koninginneplein: de studenten- en wijkpool.
Een plek waar studenten en buurtbewoners elkaar ontmoeten.

--------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPUS 1030 EN JIJ!

De grote enquête rond het studentenleven in de buurt werd afgesloten.

Ontdek de resultaten hier! (Nederlandstalige versie volgt)

crubnsl_questionnaire_etudiants_synthese_fr-2.pdf (1.8 MB)

--------------------------------------------------------------------------------------------

De acties!

  • Atelier architecture - Campus 2030 |copyright KULeuven Faculteit (...)
  • Atelier architecture - Campus 2030 |copyright KULeuven Faculteit (...)
  • Atelier architecture - Campus 2030 |copyright KULeuven Faculteit (...)
  • Startworkshop 1MA | Sint-Lucas Architectuur
  • Startworkshop 1MA | Sint-Lucas Architectuur
  • Startworkshop 1MA | Sint-Lucas Architectuur