Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Maatschappelijke cohesie fleche Campus 1030
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Campus 1030

De studentenfunctie is met 4 hoger onderwijsinstellingen (ISFSC, Galilée, KULeuven Faculteit Architectuur Campus St Lucas en LUCA School of Art) erg aanwezig in de buurt en groepeert meer dan 5.000 studenten en zo’n 1.000 docenten, maar is echter weinig geïntegreerd in de dynamiek van de wijk.

Om tegemoet te komen aan het thema“integratie van de jongeren in de wijk”, zet RenovaS het project Campus 1030 op touw met als algemene doelstellingen:

  • het versterken van de dynamiek tussen deze 4 hoger onderwijsinstellingen,
  • een interactie creëren tussen deze instellingen en de wijk.

Vanuit dit perspectief zullen verschillende acties in de Koninginnewijk worden opgezet. Deze worden gecoördineerd door RenovaS in samenwerking met deze 4 scholen.
De acties zijn gericht op:

  • de verbetering van het wijkleven: samenwerking tussen de actoren van de verschillende domeinen (onderwijs, sport, welzijn, cultuur, …) met als doel gemeenschappelijke acties op te zetten die studenten en burgers samenbrengen.
  • Het mobiliseren van de actoren en de bouw van gedragen projecten in de wijk: de herinrichting van het Koninginneplein en de bouw van een studentenpool als een hefboom om alle actoren te mobiliseren en een sterk participatieproces op te zetten.

Campus 1030 en jij!

Onze grote enquête rond het studentenleven in de wijk werd intussen afgerond. Hou onze website in de gaten om als eerste de resultatn te ontdekken!