Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Maatschappelijke cohesie
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Maatschappelijke cohesie

Dit luik begeleidt de operaties van herwaardering van publieke ruimte en de creatie van infrastructuur als onderdeel van het stadsvernieuwingscontract dit heeft als doel de plaatselijke integratie van de operaties te bevorderen en een algemene samenhang tussen de fysieke operaties en de projecten voor maatschappelijke cohesie te bevorderen.

Voor dit luik werden 6 hoofdthema’s geïdentificeerd:

1. animatie van de openbare ruimte, netheid
2. valorisatie van de binnenterreinen
3. activering Brabant-Liedts-Sint-Lazarus-Haacht-Koningsstraat
4. verbetering van de huisvesting en het bouwkundig erfgoed
5. integratie van de kwetsbare bevolkingsgroepen
6. integratie van de jongeren in de wijk.

De gemeentelijke en intercommunale projecten voorgesteld door de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Noode:

Campus 1030

De studentenfunctie is met 4 hoger onderwijsinstellingen (ISFSC, Galilée, KULeuven Faculteit Architectuur Campus St Lucas en LUCA School of Art) erg aanwezig in de buurt en groepeert meer dan 5.000 studenten en zo’n 1.000 docenten, maar is echter weinig geïntegreerd in de dynamiek van de wijk.

Lees meer

Renovatie van de woning

Het Brussels woningenpark heeft een toenemend nood aan kwalitatieve en duurzame renovatie om de ambities van het Gewest te realiseren. De cel renovatieadvies van RenovaS heeft de opdracht om:

  • te sensibiliseren rond energiebesparingen
  • informatie te verstrekken rondde financiële steun voor het uitvoeren van werken aan een verlaagd tarief bestekken te bestuderen
  • de banden met de dienst stedenbouw te vergemakkelijken
  • advies te verstrekken inzake de technische, administratieve problemen, enz.
Lees meer

Kwetsbare bevolkingsgroepen

DE PROJECTOPROEP IS GESLOTEN

Lees meer