Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2023 fleche Ik doe mee fleche PROJECTOPROEP - EEN ARTISTIEKE INTERVENTIE VOOR HET KONINGINNEPLEIN
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

PROJECTOPROEP - EEN ARTISTIEKE INTERVENTIE VOOR HET KONINGINNEPLEIN

Sinds september is het nieuwe circulatieplan in de Koninklijke Sint-Mariawijk in voegen. Voor het Koninginneplein betekent dit dat de noordoostelijke straat van het plein afgesloten werd voor het doorgaand verkeer (zie bijlage). Het Koninginneplein werd bijgevolg uitgebreid.

Graag zouden we die straat een ludiek karakter geven om de bewoners en vooral de kinderen uit de buurt aan te moedigen deze straat toe te eigenen. We denken hiervoor aan tekeningen op de straat, een stedelijk meubel, een parcours, …

Ideeën of interesse om zelf aan de slag te gaan? Contacteer ons!

PROJECTOPROEP - EEN ARTISTIEKE INTERVENTIE VOOR HET KONINGINNEPLEIN

Doelstellingen

  • Tijdelijk, maar robuust – De interventie blijft ter plaatse tot aan de start van de herinrichtingswerken van het plein in 2024
  • Met een ludiek karakter – De interventie zet aan tot spelen en verbeelden
  • Verankerd met het plein – De interventie creëert een link met de bestaande installaties op het plein (buûmbakken – centrale bank)
  • In alle autonomie – De interventie is makkelijk te begrijpen en werkt zonder begeleiding
  • Participatief – De interventie integreert, in de mate van het mogelijke, de gebruikers van het plein in het creatie -en uitvoeringsproces

Wie?

De interventie is bestemd voor de bewoners van de buurt, de kinderen in het bijzonder. De interventie kan een opportuniteit zijn om studenten en kinderen/jongeren uit de buurt te laten samenwerken.

Waar?

De noordoostelijke straat van het Koninginneplein werd in het kader van het nieuwe circulatieplan afgesloten voor het doorgaand verkeer. Wij willen graag de toe-eigening van dit uitgebreide Koninginneplein aanmoedigen met een artistieke en ludieke interventie.
Deze straat bevindt zich ook voor de gebouwen van de toekomstige studenten -en wijkpool. In het voormalige AXA-gebouw wordt een tijdelijk gebruik door de organisaties van de buurt voorzien.

Wanneer?

Wij mikken op een ingebruikname in de lente van 2023.

Budget?

Er wordt een maximumbudget van 5000 euro voor het ontwerp en de uitvoering.

Voorwaarden

  • De interventiezone betreft het geasfalteerde deel van de bestaande weg
  • De branddoorgang moet gegarandeerd worden op de straat die afgesloten werd voor het doorgaand verkeer (passage van 4m)

Hoe?

1. Presentatie van een kandidatuur die beantwoordt aan de 5 hierboven beschreven doelstellingen voor 05/02/2023.
De kandidatuur beslaat maximum 5 pagina’s en omvat:
 Een projectintentie (beschrijving, referenties, schets, …)
 Een gedetailleerd budget
 Een planning
2. Selectie van de projecten : 13/02/2023.
3. Realisatie van de interventie: eind maart (data te preciseren)

Selectie

Wanneer er verschillende voorstellen zijn, zal er een selectiecomité uit de buurt de verschillende projecten evalueren volgens de vooropgestelde doelstellingen (> Doelstellingen).

Contact

Marine Firmani | Opdrachthoudster – 02/210.00.00 - mfirmani@renovas.be
Annelies Kums | Manager Studentenleven – 02/210.00.00 – akums@renovas.be