Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2023 fleche Huisvesting en infrastructuren fleche Hip-hop School (oude synagoge) - Rogierstraat
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Hip-hop School (oude synagoge) - Rogierstraat

Een nieuwe socio-culturele pool in de oude synagoge in de Rogierstraat

Hip-hop School (oude synagoge) - Rogierstraat

Doelstellingen

  • Creëren van een nieuwe kwalitatieve uitrusting, hoofdzakelijk bestemd voor jongeren en gericht op de strijd tegen schooluitval
  • Creëren van een uitrusting die op verschillende schalen werkt: verankerd in de wijk en bij zijn bewoners en met een regionale uitstraling
  • Een programma voorzien dat vermijdt om het gebouw te denatureren, gezien zijn architecturaal belang

Programma

Hip-Hop School van de kunstenaar Rival CNN & Souterrain Production vzw

  • Een school met verschillende ateliers rond de voornaamste disciplines van de hiphopcultuur voor een doelpubliek van jongeren tussen de 10 en 30 jaar: rap, slam en podiumvertolkingen, dans, graffiti, geluid en techniek
  • Programma om de sociale en taalbarrières te doorbreken en bruggen te bouwen via een alternatieve pedagogie
  • Gepland partnerschap met de verenigingen uit de wijk (inhaalcursussen voor basisleerstof, …) en samenwerkingen met de scholen uit de wijk (animatie van workshops, stages voor studenten, …)

Voorziene inrichting

totale oppervlakte: ± 700 m2

+2 administratieve lokalen + klassen
+1 tentoonstelling van kunst en werken van jongeren en kunstenaars
0 live performances, tentoonstellingen, boekvoorstellingen, cafetaria
.-1 danszaal ,radio-ateliers, beatmaking en djing, … + technische lokalen

Info

Bouwheer: Gemeente Schaarbeek
Studiebureau: Central office for architecture and urbanism

Planning

Projectopdracht: februari 2021 - september 2021
Stedenbouwkundige vergunning: september 2022 - juli 2023
Werken: 2024