Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2023 fleche Huisvesting en infrastructuren
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Huisvesting en infrastructuren

De algemene coördinatie van de stadsvernieuwingscontracten (SVC) wordt verzekerd door het Gewest, de operationele uitvoering groepeert de gewestelijke en gemeentelijke operatoren en dit in functie van de geografische ligging van de operaties en de specialisering van sommige operatoren (Brussel Mobiliteit, MIVB, Leefmilieu Brussel, CityDev, BGHM, SISP, …)

Ziehier de lijst van de geplande operaties inzake huisvesting en infrastructuur in het SVC Brabant | Noord | Sint-Lazarus:

Het volledige programma

Studenten -en wijkpool, Koninginneplein

Studenten -en wijkpool, Koninginneplein

Een nieuwe verbindende plek op het Koninginneplein voor studenten en bewoners uit de buurt

Lees meer

Renovatie van de woning

Het Brussels woningenpark heeft een toenemend nood aan kwalitatieve en duurzame renovatie om de ambities van het Gewest te realiseren. De cel renovatieadvies van RenovaS heeft de opdracht om:

  • te sensibiliseren rond energiebesparingen
  • informatie te verstrekken rondde financiële steun voor het uitvoeren van werken aan een verlaagd tarief bestekken te bestuderen
  • de banden met de dienst stedenbouw te vergemakkelijken
  • advies te verstrekken inzake de technische, administratieve problemen, enz.
Lees meer

Hip-hop School (oude synagoge) - Rogierstraat

Hip-hop School (oude synagoge) - Rogierstraat

Een nieuwe socio-culturele pool in de oude synagoge in de Rogierstraat

Lees meer

Pool kinderopvang, Hoogvorststraat

Pool kinderopvang, Hoogvorststraat

Een nieuwe pool voor kinderopvang in de Brabantwijk

Lees meer