Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Participatief budget fleche WAT ?
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

WAT ?

Wat is een participatief budget ?

Het participatief budget van het stadsvernieuwingscontract Brabant | Noord | Sint-Lazarus wil initiatieven voor de verbetering van het leefklimaat in de wijk steunen en financiert projecten die worden opgestart en gedragen door bewoners van de wijken Noord, Brabant, Aarschot of Haacht in Schaarbeek en Sint-Joost.

Hiervoor wordt jaarlijks een enveloppe van 40 000 € ter beschikking gesteld.

Het participatief budget heeft als doel de bewoners aan te moedigen en te ondersteunen bij de verwezenlijking van hun ideeën voor de verbetering van hun wijk. Het is een budget dat collectief wordt beheerd. Alle beslissingen worden samen genomen tijdens een vergadering.

Het participatief budget is voor iedereen in de overtuiging dat collectieve burgeracties verandering brengen.

De projecten kunnen variëren: van de creatie van een bewegwijzering om de bewoners naar de parken te leiden tot een sporttoernooi tussen de wijken of een boekendoos,...

Gedurende vier jaar (2019-2022) worden er jaarlijks 2 projectoproepen gelanceerd: een in het voorjaar en een in het najaar.

Meer info?
Kom even langs in onze wijkantenne!
Antenne Reine - Koninginneplein 38 - 1030 Schaarbeek
Contact: Marine Firmani - mfirmani@renovas.be - T 02 213 00 00