Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2023 fleche Participatief budget
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Participatief budget

WAT IS HET ?

Het participatief budget ondersteunt en financiert diverse initiatieven die door de bewoners worden voorgesteld en uitgevoerd. De projecten zijn gevarieerd en beantwoorden aan de behoeften van de wijk. Zij richten zich bijvoorbeeld op stedelijke ecologie, interculturaliteit, zachte mobiliteit, enz.

Het participatief budget is onderverdeeld in 2 categorieën:

MINI projecten
- de bedragen variëren van 50 € tot 500 € per project
- projecten worden geselecteerd door RenovaS teams
- Projecten kunnen het hele jaar door worden gefinancierd

MAXI projecten
- bedragen variëren van 500 € tot 5000 per project
- projecten worden geselecteerd bij de assemblage
- Projecten worden twee keer per jaar ingediend.
Volgende datum: gesloten

Als u via de nieuwsbrief op de hoogte wilt worden gehouden van de volgende oproep tot het indienen van projecten, kunt u zich inschrijven.
Registreren : mfirmani@renovas.be
Contact: Marine Firmani - Konigineplein 36 - 02 213 00 00

De projecten

Ontedk de projecten van het participatief budget.

Lees meer

Ik doe mee

Heb je een MINI of MAXI project voor de buurt?

Vul het formulier in.
Wij zullen contact met u opnemen om uw voorstel te verfijnen.

Voordat u uw aanvraag indient, moet u controleren of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen. Zie de regels hieronder.
Deadline voor maximumprojecten: oktober 2023

Lees meer