Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Participatief budget
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Participatief budget

PROJECTEN | MEI 2021

PROJECTEN | MEI 2021

De projecten zijn geselecteerd!

Begin mei 2021 werd een projectoproep gelanceerd om de inwoners van de wijk Brabant-Nord-Saint-Lazare uit te nodigen om een ​​project voor hun wijk voor te stellen.

Op 14 juni 2021 om 18:00 uur kwam de jury bijeen om de projecten te selecteren. Bekijk ze hieronder:

Lees meer

WAT ?

Wat is een participatief budget ?

Lees meer

Hoe ?

Lees meer

Projecten | November 2019

In 2019 werden acht projecten geselecteerd!

Twee projecten werden gerealiseerd in 2019 en 2020. De overige projecten worden uitgevoerd als de gezondheidssituatie verbetert.

Lees meer

Projecten | Augustus 2020

Deze projecten werden geselecteerd in het kader van een speciale uitgave van het participatief budget: het participatief budget voor solidariteit.

Aan de vooravond van de opsluitingsperiode waren solidariteit en het onderhouden van sociale banden met geïsoleerde en kwetsbare mensen, buren, familie, vrienden meer dan nodig. Daarom besteedde RenovaS een deel van het participatieve budget aan solidariteitsprojecten.

Rekening houdend met de context van inperking, ondersteunde de oproep solidariteitsinitiatieven:
* die gericht zijn op het creëren en behouden van een sociale band tussen burgers,
* en / of die bijzonder geïsoleerde en kwetsbare mensen te hulp komen.

Lees meer

Projecten | November 2020

De stemming werd afgesloten.
We willen graag iedereen bedanken die zijn stem uitbracht!

Beide projecten werden geselecteerd onder bepaalde voorwaarden. We gaan nu aan de slag met de projectdragers. Hou onze website in het oog om op de hoogte te blijven van de evolutie!

Lees meer