Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Huisvesting en infrastructuren fleche Kinderdagverblijf - Rogierstraat
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Kinderdagverblijf - Rogierstraat

Kinderdagverblijf - Rogierstraat

Verwezenlijking van een crèche met twee of drie secties in een symbolisch gebouw van de wijk.