Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Huisvesting en infrastructuren fleche Studentenpool en verbinding met het Huis der Kunsten, Koninginneplein
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Studentenpool en verbinding met het Huis der Kunsten, Koninginneplein

Studentenpool en verbinding met het Huis der Kunsten, Koninginneplein

Een onderwijspool profileert zich in Schaarbeek. Talrijke scholen, meer bepaald hogescholen, zijn gegroepeerd in enkele aanpalende huizenblokken rond de Rogier-, Groen-, Dupont-, Post- en Paleizentraat. De studentenfunctie is dus, met vier instellingen voor hoger onderwijs, meer dan 5.000 studenten en zo’n 1.000 docenten, erg aanwezig in de wijk.

Het project voorziet de vestiging van een nieuw openbaar gebouw op het Koninginneplein dat deze studentenpool in de wijk valoriseert en beantwoordt aan een gebrek aan verzamelplaatsen. Deze voorziening wil een ontmoetingsplaats zijn voor de studenten van de verschillende scholen, maar ook een uitwisselingsplaats tussen de scholen, de bewoners en andere gebruikers van de wijk.

Via een doorgang op de gelijkvloerse verdieping zal dit toekomstig openbaar gebouw een opening creëren naar de tuin van het Huis der kunsten |HdK| en zo de zichtbaarheid, toegankelijkheid en de doorwaadbaarheid naar de schaarse en weinig zichtbare groene ruimten in de wijk verbeteren.