Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Huisvesting en infrastructuren
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Huisvesting en infrastructuren

De algemene coördinatie van de stadsvernieuwingscontracten (SVC) wordt verzekerd door het Gewest, de operationele uitvoering groepeert de gewestelijke en gemeentelijke operatoren en dit in functie van de geografische ligging van de operaties en de specialisering van sommige operatoren (Brussel Mobiliteit, MIVB, Leefmilieu Brussel, CityDev, BGHM, SISP, …)

Ziehier de lijst van de geplande operaties inzake huisvesting en infrastructuur in het SVC Brabant | Noord | Sint-Lazarus:

Het volledig programma

Studentenpool en verbinding met het Huis der Kunsten, Koninginneplein

Studentenpool en verbinding met het Huis der Kunsten, Koninginneplein Lees meer

Kinderdagverblijf - Rogierstraat

Kinderdagverblijf - Rogierstraat Lees meer