Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Groen 2000-2004 fleche Socio-economische fleche Renovatieadvies
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Brabant-Groen

Renovatieadvies

Renovatieadvies

RenovaS asbl

De algemene opdrachten van de cel renovatieadvies van RenovaS asbl zijn:

  • de permanentie van een architect renovatieadviseur in de wijk,
  • sensibiliseren voor energiebesparingen,
  • informeren over de financiële hulpmiddelen om werken uit te voeren aan verlaagde prijzen,
  • bestekken bestuderen,
  • relaties met de dienst stedenbouw vergemakkelijken,
  • advies verstrekken bij technische problemen…

Specifieke informatie wordt ook verstrekt aan de bewoners via een persoonlijk gesprek of collectieve animaties rond volgende thema’s:

  • rechten en plichten van de huurder / eigenaar,
  • de gezondheid en de veiligheid van woningen
  • energiebesparingen.

Ook al zijn de verhoogde premies verbonden met het wijkcontract nu afgeschaft, toch blijft het team van het renovatieadvies altijd beschikbaar voor de hierboven beschreven opdrachten.

RenovaS asbl - Renovatieadvies
Ma tot Vr 9:00-13:00 & Do 9:00-18:00 enkel op afspraak => Colignonplein 41 – 1030 Brussel.

Contact :
+32 (0)2 215 85 16
info(@)renovas.be

News