Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Groen 2000-2004 fleche Socio-economische fleche Een logo voor de wijk
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Brabant-Groen

Een logo voor de wijk

Een logo voor de wijk

Tentoonstellingen en bezoeken rond de geschiedenis van de wijk

Deze activiteit, gecoördineerd door een stagiair in sociale wetenschappen van het ISFSC dat gevestigd is binnen de perimeter van het wijkcontract, beoogde het publiek van 8 tot 12 jaar te sensibiliseren voor het wijkcontract door een logo te creëren dat op de verschillende communicatiedragers die zullen worden gebruikt, zal worden gezet.

Meer dan zestig projecten werden tentoongesteld in de Toren Limiet Limite, tijdelijke constructie die werd opgezet op een woekerplaats op de hoek Dupont/Planten. De projecten waren werkjes van de schoolkinderen en verenigingen van de wijk.

Een bewoonster was voorzitter van de jury die bestond uit beroepsgrafici bewoner of r van de hogescholen van de wijk.
Dit liet aan scholen, verenigingen, ouders, wijkbewoners, …, toe om op een ludieke manier informatie in te winnen over het wijkcontract, elkaar te ontmoeten en, via de kinderen, de ouders te informeren over de operaties van het wijkcontract.

Contact :
RenovaS asbl
+32 (0)2 246 91 62
info(@)renovas.be

News