Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Groen 2000-2004 fleche Perimeter
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Brabant-Groen

Perimeter

Vastgelegd in functie van bepaalde criteria verbonden met de staat van de huisvesting, de openbare ruimte en de sociale indicatoren zoals het werkloosheidspercentage, de bevolkingsdichtheid, strekt de perimeter van het wijkcontract Brabant-Groen strekt zich uit ten noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt begrensd door de straten Brabatn, Paleizen en Dupont.

News