Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Groen 2000-2004 fleche Participatie fleche Werkgroep mobiliteit
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Brabant-Groen

Werkgroep mobiliteit

In de loop van de jaren 2001 en 2002, werd een werkgroep openbare ruimte opgezet om:

  • een reeks aanbevelingen te opperen betreffende het programma van de inrichting van straten, voetpaden, kruispunten van het wijkcontract Brabant-Groen: gebruikte materialen, soorten inrichtingen, ...
  • opmerkingen te uiten over het mobiliteitsplan Aarschot-Brabant-Groen uitgewerkt door de dienst verkeersregeling van de politie en de gemeente Schaarbeek in overleg met de gemeente Sint-Joost-ten-Noode.

Om specifiek de handelaars van de Brabantstraat te bereiken, die vaak weinig vertegenwoordigd zijn op de vergaderingen, werd een speciaal onderzoeksdispositief opgezet in samenwerking met de vereniging van de handelaars van de Brbantstraat - ACRB.

Contact :
RenovaS asbl
+32 (0)2 246 91 62
info(@)renovas.be

News