Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Groen 2000-2004 fleche Openbare ruimte fleche Inrichting van het openbaar park Koningin-Groen
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Brabant-Groen

Inrichting van het openbaar park Koningin-Groen

Inrichting van het openbaar park Koningin-Groen

Op het vlak van de inrichting van deopenbare ruimte, geniet de perimeter van de tussenkomsst van verschillende openbare actoren:

Inrichting van het openbaar park Koningin-Groen binnen het huizenblok en renovatie van het paviljoen verbinding tussen de Paleizenstraat en de Groenstraat

Dit project dat werd gerealiseerd door het bureau AR-BR, Philippe Serck, werd gefinancierd door het wijkcontract, Europese fondsen van het programma Objectif 2 en federale fondsen - Grootstedenbeleid.

 • WC Brabant-Groen - Park Koningin-Groen - voor werven 1
 • WC Brabant-Groen - Park Koningin-Groen - voor werven 2
 • WC Brabant-Groen - Park Koningin-Groen - voor werven 3
 • WC Brabant-Groen - Park Koningin-Groen - voor werven 4
 • WC Brabant-Groen - Park Koningin-Groen - werkgroep 1
 • WC Brabant-Groen - Park Koningin-Groen - pedagogische kruiwagen
 • WC Brabant-Groen - Park Koningin-Groen - werkgroep 2
 • WC Brabant-Groen - Park Koningin-Groen - werven 1
 • WC Brabant-Groen - Park Koningin-Groen - werven 2
 • WC Brabant-Groen - Park Koningin-Groen - stuurcomité
 • WC Brabant-Groen - Park Koningin-Groen - opening
 • WC Brabant-Groen - Park Koningin-Groen - na werven 1
 • WC Brabant-Groen - Park Koningin-Groen - na werven 2
 • WC Brabant-Groen - Park Koningin-Groen - na werven 3
 • WC Brabant-Groen - Park Koningin-Groen - na werven 4
 • WC Brabant-Groen - Park Koningin-Groen - na werven 5
 • WC Brabant-Groen - Park Koningin-Groen - na werven 6
 • WC Brabant-Groen - Park Koningin-Groen - na werven 7

News