Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Groen 2000-2004 fleche Openbare ruimte
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Brabant-Groen

Openbare ruimte

Inrichting van de straten, voetpaden en kruispunten:

Inrichting van de straten, voetpaden en kruispunten:

Op het vlak van de inrichting van deopenbare ruimte, geniet de perimeter van de tussenkomsst van verschillende openbare actoren:

Lees meer

Inrichting van het openbaar park Koningin-Groen

Inrichting van het openbaar park Koningin-Groen Lees meer

News