Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Aarschot-Vooruitgang 2001-2005 fleche Socio-economische fleche Mondeling geheugen van Brussel, meer bepaald van de Noordwijk
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Aarschot-Vooruitgang

Mondeling geheugen van Brussel, meer bepaald van de Noordwijk

Mondeling geheugen van Brussel, meer bepaald van de Noordwijk

BNA / BBOT

  • Samenwerking met het project van RenovaS Straat per straat.
  • Atelier cinema met de bewoners kant Aarschot.
  • Samenwerking met het project van RenovaS Herinneringen aan de wijk – Opnieuw toe-eigenen van de beleefde geschiedenis van de Noordwijk – luiken kinderen en volwassenen.
  • Wijkfeesten Gaucheret.
  • Voorbereiding voor het evenement NéonNord 2005 georganiseerd door Projet Rousseau en Espace P…
  • WC Aarschot/Vooruitgang - BNA-BBOT - Liefdebed
  • WC Aarschot/Vooruitgang - BNA-BBOT - Liefdebed 2
  • WC Aarschot/Vooruitgang - BNA-BBOT - Thomastunnel 1
  • WC Aarschot/Vooruitgang - BNA-BBOT - Thomastunnel 2
  • WC Aarschot/Vooruitgang - BNA-BBOT - Thomastunnel 3

News