Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Aarschot-Vooruitgang 2001-2005 fleche Openbare ruimte fleche Gaucheret, Rogier, Gendebien, Jolly en Destouvelles - straten
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Aarschot-Vooruitgang

Gaucheret, Rogier, Gendebien, Jolly en Destouvelles - straten

Gaucheret, Rogier, Gendebien, Jolly en Destouvelles - straten

Het merendeel van de straten in het deel Gaucheret, Rogier, Gendebien, Jolly, Destouvelles – Gemeentelijke straten, evenals het Gaucheret plein werden door de gemeente hersteld en heringericht – oversteekplateaus, snelheidremmers, beplantingen … in het kader van de stedenbouwkundige lasten verbonden met de bouw van nieuwe kantoorgebouwen op het huizenblok 68 – Financiëntoren en huizenblok 65 – Fortisgebouwen.

News