Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Aarschot-Vooruitgang 2001-2005 fleche Openbare ruimte fleche Aarschotstraat
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Aarschot-Vooruitgang

Aarschotstraat

Aarschotstraat

De FODM&V is tussengekomen in de Aarschotstraat en belendende: wegenis, voetpaden, bovenop de eigenlijke tussenkomst van het WCAV en op de verlichting van het talud van de spoorweg.

  • WC Aarschot/Vooruitgang - Aarschotstraat werven
  • WC Aarschot/Vooruitgang - Aarschotstraat na de werven
  • WC Aarschot/Vooruitgang - Aarschotstraat na de werven 3
  • WC Aarschot/Vooruitgang - Aarschotstraat het talud van de spoorweg
  • WC Aarschot/Vooruitgang - Aarschotstraat na de werven 4

News