Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Aarschot-Vooruitgang 2001-2005 fleche Openbare ruimte
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Aarschot-Vooruitgang

Openbare ruimte

De operaties gevoerd op de openbare ruimte betreffen de verbetering van de gezelligheid en de toegankelijkheid van de openbare ruimten – verlichting, herstel van de straten en voetpaden, het schoonmaken van de gevels, de vergroening van gevels, het planten van bomen, de inrichting van een pleintje, een kruispunt, een braakland, voor sommige operaties in samenwerking met een vereniging voor socioprofessionele inschakeling ….

Gaucheret, Rogier, Gendebien, Jolly en Destouvelles - straten

Gaucheret, Rogier, Gendebien, Jolly en Destouvelles - straten Lees meer

Kwatrechtstraat

Kwatrechtstraat Lees meer

Vooruitgangstraat

Vooruitgangstraat Lees meer

Aarschotstraat - urinoirs

Aarschotstraat - urinoirs Lees meer

Aarschotstraat

Aarschotstraat Lees meer

Renovatie van de gevel van het Magic Land Theater

Renovatie van de gevel van het Magic Land Theater Lees meer

News