Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Wat is dat ? fleche Wat is dat ?
 

Wat is dat ?

Mijn wijk vernieuwt!
Talrijke verzwakte Brussels wijken genieten sinds 1993 van beleidsmaatregelen die beogen om het leefklimaat van de bewoners te verbeteren: woningen, openbare ruimten, uitrustingen, economische activiteit en een beter milieu maken samen de duurzame wijkcontracten - DWC, (http://wijken.brussels/1/).
Deze programma’s die beperkt zijn in tijd, ruimte en welbepaalde begroting, hebben betrekking op: de creatie of renovatie van woningen, de herwaardering van openbare ruimten, het creëren van buurtinfrastructuren, de verbetering van het milieu en de sociale cohesie. Zij ondersteunen ook socio-economische activiteiten en worden afgesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente. Daarenboven verbindt een participatief dispositief de bewoners, verenigingen en gemeenten met de verschillende projecten die in elk programma worden gevoerd.

Vanaf 2017, steunen de stadsvernieuwingscontracten SVC op de voorafgaande ervaringen en vooral op de duurzame wijkcontracten waarbij zij trachten om sommige beperkingen ervan te overbruggen.
Het SVC dat eveneens beperkt is in tijd en ruimte strekt zich uit over het grondgebied van meerdere gemeenten, het wil vooral stedelijke maaswerking mogelijk maken op een grotere schaal dan de wijkcontracten die worden gestuurd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het wordt gevoerd door verschillende gewest- en gemeenteoperatoren naargelang de geografische ligging van de operaties en de specialisatie van sommige operatoren: Bru Mob, MIVB, Leefmilieu Brussel, CityDev, BGHM, … Het bestaat uit een combinatie van operaties voor stadsvernieuwing zoals vastgoed operaties, socio-economische operaties, operaties voor openbare ruimten en milieu op de grondgebieden begrepen in het ZSH (Zone voor stadshernieuwing) en overstijgt de grenzen van minstens twee gemeenten.

Heden bestaan de twee programma’s naast elkaar:
De DWC met operaties voor stadsvernieuwing gevoerd op schaal van een wijk, op initiatief van een gemeente en gepaard gaande met een participatief dispositief doorheen het ganse proces;
Het SV met operaties gevoerd op schaal van meerdere wijken op het grondgebied van meerdere gemeenten op initiatief van het Gewest of een van de betrokken gemeenten naargelang de operaties.

News