Home fleche Wie is Renovas? fleche Het team RenovaS fleche Het team RenovaS
 

Het team RenovaS

RenovaS, vandaag, bestaat uit 19 personen met erg diverse ervaring en opleiding.

Directeur
Nicolas Boroukhoff

Participatie-Communicatie
Françoise Deville

Renovatieadvies-Methodologie
Edith Bauwens

Technische coördinatie
Architecten
Christopher Prevot en Tuyen Cao

Administratie en financiën
Özgür Hazar

Vertaler
Maria De Boom

Duurzaam wijkcontract Stephenson 2019-2023
Projectleider
Aziza Ezzedgui
Afgezant
Arne Robbe
Vormingswerker
Daniel Roland

Stadsvernieuwingscontract Brabant-Noord-Sint-Lazarus
2017-2023

Projectleider
Morgane Degand
Afgezant
Elsa Franceschetto
Manager studentenleven
Annelies Kums

Duurzaam wijkcontract Pogge 2017-2020
Projectleider
Clément Marchal
Vormingswerkster
Rachida El Haddad

Renovatieadvies
Architecten
Edith Bauwens
Vincent Bevernage
Olivier Dubucq
Bénédicte Genart
Stéphanie Hermesse
Didier Vander Heyden
Huisvestingsadviseur
Marion Kammler

Contact
info@renovas.be
+32 (0)2 246 91 62

News