Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Stephenson 2019-2023 fleche Socio-economische fleche Lancering van de socioeconomische projectenaanvraag!
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Stephenson

Lancering van de socioeconomische projectenaanvraag!

Het duurzaam wijkcontract Stephenson in Schaarbeek (2019-2023) wil projectenaanvragen lanceren met het oog op het teweegbrengen van plaatselijkeinitiatieven van verenigingsactoren en/of bewoners, in begeleiding van en inverband met het ganse programma van het duurzaam wijkcontract.

3 projectenaanvragen

• Samenleven
• De jongeren in de wijk
• Stephenson verfraait

1/02/2019 lancering van de projectenaanvragen
31/03/2019,ten laatste, neerlegging va n de kandidatuurs dossiers

De kandidatuurs dossiers moeten per e-mail in PDF-formaat aan Mvr. Aziza Ezzedgui worden verzonden. Contact: +32 (0)2 246 91 66 - aezzedgui@renovas.be