Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Stephenson 2019-2023 fleche Openbare ruimte
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Stephenson

Openbare ruimte

Park

Co-creatie van een park met de bewoners van de voormalige moestuinen van Infrabel.

Verticale tuin

Aanleg van het park met een verticale speeltuin aan de ingang van het park

Stephensonplein

Herontwikkeling van Stephenson Place in verband met het toekomstige park.

Voormalige kloostertuin

Ontwikkeling van een openbaar zakelijk park.