Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Socio-economische fleche Activering van de openbare ruimte
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Activering van de openbare ruimte

Activering van de openbare ruimte

RenovaS lanceert een projectenaanvraag "Activering van de openbare ruimte " in het kader van de thematiek "Leven in de wijk " van het duurzaam wijkcontract Pogge.

De kandidaten worden verzocht in te schrijven voor de projectenaanvraag:

Fiche projet - Activering van de openbare ruimte DWCPogge (343.9 kB)

via het volgend formulier:

Activatie Openbare ruimte - Projectfiche DWCPogge WORD ©RenovaS absl (4 MB)

De projecten moeten via mail worden ingediend tegen uiterlijk vrijdag 14 december 2018 ter attentie van Mevr. Estelle Castadot (ecastadot@renovas.be)

Mondelinge voorstelling van de dossiers voor de wijkcommissie
10 januari 2019 (‘s avonds, uur nog te bepalen, de datum kan nog gewijzigd worden)

Contact
Estelle Castadot - 02 246 91 65 - ecastadot@renovas.be