Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Huisvesting en infrastructuren fleche MIVB tramstelplaats
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

MIVB tramstelplaats

MIVB tramstelplaats

De gemeente Schaarbeek zoekt een bezetter voor de gelijkvloerse verdieping van de écuries tramsremise in de Rubensstraat.

De kandidaten worden verzocht te antwoorden op de volgende projectenaanvragen

cqdpo_6-1_20170301_cch_appel_a_projets_cc_nl_cma.pdf (1.1 MB)

Praktische informatie

Plannen van de site

plans_depot_stib_rubens.zip (1.2 MB)

Bezoek van de site
De bezoeken aan het gebouw zullen op volgende dagen plaatsvinden:

• Maandag 27 maart om 13u00
• Dinsdag 28 maart om 11u00
• Woensdag 29 maart om 16u00

Afspraak aan de ingang op de hoek van de Rubensstraat en de Koninklijke Sint-Mariastraat.
Dank u aan uw komst per mail aan te kondigen (cmarchal@renovas.be)

Indiening van de kandidatuurdossiers
De projecten moeten per mail ingediend worden tegen ten laatste vrijdag 28 avril 2017 ter attentie van dhr. Clément Marchal (cmarchal@renovas.be).

Voorstelling van de projecten
Week van 8 mei 2017

Antwoordtermijn
De resultaten zullen per post worden medegedeeld binnen de kortst mogelijke termijn na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Vragen & antwoorden
Via mail; antwoorden gepubliceerd op deze pagina

Contact
Clément Marchal - 02 246 91 68 - cmarchal@renovas.be