Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Maatschappelijke cohesie fleche Kwetsbare bevolkingsgroepen
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Kwetsbare bevolkingsgroepen

Het stadsvernieuwingscontract 2018-2022 wil projecten opzetten die de dynamiek tussen verenigingen versterkt en de partnerschappen en synergiën tussen de verschillende plaatselijke actoren (scholen, verenigingen, culturele centra, enz.) bevordert en dit meest kwetsbaren van betrokken zone.

Voor de projectoproep gelanceerd worden in 2019 met betrekking tot een betere integratie van de kwetsbare bevolkingsgroepen van het Schaarbeekse grondgebied van het SVC (zie kaart van de perimeter), zijn de volgende projecten verkozen:

Wijk in actie

Een lokaal dat een ontmoetingspunt is, voor ontspanning en om samen dingen te doen, met een “opendeur”-beleid om de multiculturele, intergenerationele en polyglote samenwerking in de Brabantwijk te maximaliseren. De vrijwilligers ontvangen u in het lokaal en bieden: schoolondersteuning, kledingbeurs, telefoonverbinding, herstelcafé, gastentafel, enz.
Burgerinitiatief gesteund door EVA bxl vzw in het kader van het project Co-Create.

Wijklokaal - Groenstraat 97 - 1030 Schaarbeek
T 0487 41 00 99
quartierenaction@gmail.com
Facebook Local de quartier - Wijklokaal

Gemeenschapsproject

Amis d’Aladdin vzw en La Poissonnerie (Woningen123logements) werken samen om een gemeenschapsproject te ontwikkelen in 3 luiken:
1. De creatie en animatie van een solidair netwerk om tegemoet te komen aan de behoeften van de meest kwetsbare en geïsoleerde publieken van de wijk.
2. De steun aan de creatie door de bewoners van socio-culturele projecten voor alternatieve economieën.
3. De animatie van socio-culturele activiteiten die interculturele ontmoetingen mogelijk maken.

Amis d’Aladdin asbl - Destouvellesstraat 18 - 1030 Schaarbeek
Mélody Nenzi - T 02 203 95 84
amis.aladdin@yahoo.fr

Voor meer informatie contacteer Elsa Franceschetto :
efranceschetto@renovas.be
T. +32 (0)2 213 00 00