Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Maatschappelijke cohesie fleche Kwetsbare bevolkingsgroepen
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Kwetsbare bevolkingsgroepen

Het stadsvernieuwingscontract wil projecten opzetten die de dynamiek tussen verenigingen versterkt en de partnerschappen en synergiën tussen de verschillende plaatselijke actoren (scholen, verenigingen, culturele centra, enz.) bevordert en dit meest kwetsbaren van betrokken zone.

In dit verband zal er in het 1ste trimester van 2019 een projectoproep gelanceerd worden met betrekking tot een betere integratie van de kwetsbare bevolkingsgroepen van het Schaarbeekse grondgebied van het SVC (zie kaart van de perimeter).

Lancering van de projectenaanvraag!

Het stadvernieuwingscontract Brabant | Noord | Sint-Lazarus lanceert een projectenaanvraag om de wijkactoren aan te zetten tot het nemen van initiatieven ter begeleiding van en in verband met het ganse programma van het stadsvernieuwingscontract.

In 2019, wordt een projectenaanvraag gelanceerd rond de thematiek “integratie van kwetsbare bevolkingsgroepen”.

De kandidaten kunnen kennisnemen van de projectenaanvraag en het reglement en antwoorden via het onderstaande formulier.

  • 25/02/2019, lancering van de projectenaanvraag,
  • 12/04/2019, ten laatste, indiening van het kandidatuursdossier.

Het kandidatuursdossier moet worden ingediend via mail in format pdf ter attentie van: Mevr. Elsa Franceschetto
efranceschetto@renovas.be
T. +32 (0)2 213 00 00